نگاهی به گلیم و طرحهای مشهور آن

بررسی انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن ( سخت افزار کامپیوتر )

گزارش عملکرد فعالیتهای تربیت بدنی منطقه تبادکان

بررسی شهرداري شيروانو قسمت عمران و فضاي سبز آن

بررسی گرافیك محیطی و تاثیر آن در زندگی امروزی

گزارش بازديد از مصلاي تهران

نگاهی به ساختمان بتني و ساخت و اجزای آن

خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلز

نگاهی به هنر گرافیک و گیتی نوین

گزارشکار کارگاه آهنی ۱

بررسی عملیات احداث یک ساختمان

بررسی حسابداری و گزارشهای مالی یک شرکت

نگاهی به گرافیک و طراحی بسته بندی و ایده های آن

بررسی گیاهپزشکی و گیاهان و آفات و بیماری های آنها

گزارش کار کارگاه غیرآهنی ۲ و مروری بر آلومینیم، مس، چدن، برنز، برنج و روی

گزارش کار کارگاه ماشین ابزار 2، فرایند ساخت دستگاه گردو شکن

بررسی انتقال خون و انواع گروه های خونی

بررسی تخلفات و قوانین گران فروشی و برخورد تعزيرات حكومتي

نگاهی به گرافیک در تئاتر و پوسترها

مختصری بر ورزش کشتی با چوخه

نگاهی به وضعیت کشاورزی استان خراسان، چهار سال بعد از ادغام وزارت خانه جهاد سازندگی و کشاورزی

بررسی کربن و اشکال و کاربردها و آلوتروپهای آن و مروری بر ترکیبات غیر آلی و زنجیره و چرخه کرب

بررسی ورزش و جایگاه و انواع آن در اسلام و مروری بر اخلاق ورزشى و رسيدگى به جسم

نگاهی به گردش مواد سوختي و استخراج اورانيم، تخلية زباله ها و غني سازي آن

بررسی کشت باکتری و انواع محیط های آن

بررسی كرم سرخ پنبه، انتشار جغرافیایی، خسارت، تشخیص و اهمیت اقتصادی آن

آموزش مهارت هاي فوتسال

بررسی فرایند رنگ زدایی از خمیر کاغذ و مراحل و بهینه سازی آن

بررسی کشت بافت، انواع، کاربرد و مزایای آن و نگاهی به گیاهشناسی پسته و پسته در ایران

بررسی سیستم و شیوه های مختلف یادگیری همراه با تمرینهای عملی